Home >

Our service

Our Service

1 Year warranty

สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 1 ปีเต็ม ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่

On-site service

บริการ On-site service ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

การรับประกันคุณภาพสินค้า

  • เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารของ Martin Thailand ทุกรุ่น ทุกเครื่องรับประกัน 1 ปีเต็ม ฟรีค่าเเรงและอะไหล่
  • ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเป็นบริการแบบ On-site Service ในช่วงระยะเวลารับประกัน 1 ปี หลังหมดประกัน บริการ On-site Service จะมีค่าบริการ 500 บาท ต่อเคส
  • สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด สามารถส่งเครื่องมาซ่อมได้ที่ศูนย์บริการใน กรุงเทพฯ ผ่านทาง Logistics ต่างๆ อาทิเช่น J&T, Flash Express, Kerry, Dhl ฯลฯ และถ้าเครื่องอยู่ในระยะเวลาประกัน 1 ปี บริษัททำการเรียกบริการ รถขนส่งเข้ารับสินค้าที่บ้านลูกค้าซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง